LifeLine Sponsors
 
 
 
「ライフ・ライン」協力教会
    福音伝道教団
 
        〒370-0402       太田市阿久津96
 
   電 話 0276-52-0086  ファックス 0276-52-0086
         メール
 
        牧師  舘野 克己 、小林 弘典      

     【集会案内】
  教会学校(子供)毎日曜 午前 9:00~ 9:45
  礼 拝(一般) 毎日曜 午前10:30~12:00
  学生・青年会  毎土曜 午後 7:00~ 8:30
  祈 祷 会  毎水曜 午前10:30~12:00
  祈 祷 会  毎水曜 午後 7:30~ 9:00

 
 バック教会地図